กฎหมายอาญา คืออะไร มีอะไรบ้าง

criminal law

ทุกสังคมย่อมมีกฎเกณฑ์ข้อบังคับความประพฤติของสมาชิกในสังคมน้ัน ๆ

บุคคลใดมีการกระทำที่มีผลกระทบกระเทือนต่อสังคม หรือคนส่วนใหญ่ จัดเป็นการกระทำความผิดทางอาญา

สารบัญเนื้อหา

กฎหมายอาญาคือ
กฎหมายอาญามีอะไรบ้าง ความผิดทางอาญา โทษทางอาญา 5 อย่าง
กฎหมายอาญา สรุป

กฎหมายอาญา คือ

กฎหมายที่ว่าด้วยความผิดและโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิด ตัวบทที่สำคัญของกฎหมายอาญาคือ ประมวลกฎหมายอาญา

champ lawyer and associates

กฎหมายอาญามีอะไรบ้าง ความผิดทางอาญา โทษทางอาญา 5 อย่าง

ความผิดทางอาญา คือ การกระทำที่มีผลกระทบต่อสังคม หรือคนส่วนใหญ่ของประเทศ เมื่อบุคคลใดกระทำความผิดทางอาญาจะต้องได้รับโทษตามกฎหมาย แต่จะมากน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของการกระทำความผิด

การกระทำความผิดอาญา แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ

1 วามผิดต่อแผ่นดิน หมายถึง ความผิดในทางอาญา ที่มีผลกระทบที่เสียหายต่อสังคม และรัฐจำเป็นต้องป้องกันสังคมไว้ด้วยการยื่นมือเข้ามาเป็นผู้เสียหายเอง ดังนั้น แม้ผู้รับผลร้ายจากการกระทำโดยตรงจะไม่ติดใจเอาความ แต่ก็ยังต้องเข้าไปดำเนินคดีฟ้องร้องเอาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษให้ได้

2 ความผิดอันยอมความได้ หมายถึง ความผิดในทางอาญาซึ่งไม่มีผลร้ายกระทบต่อสังคมโดยตรง หากตัวผู้รับผลร้ายโดยตรงไม่ติดใจเอาความแล้ว รัฐก็ไม่อาจดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดได้ และถึงแม้จะดำเนินคดีไปแล้ว เมื่อตัวผู้เสียหายพอใจยุติคดีเพียงใดก็ย่อมทำได้

โทษทางอาญา

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18 ดังนี้

1.ประหารชีวิต

2.จำคุก

3.กักขัง

4.ปรับ

5.ริบทรัพย์สิน

กฎหมายอาญา สรุป

กฎหมายอาญาเป็นกฎหมายที่บัญญัติความผิด และมีการกำหนดโทษไว้แล้ว เมื่อบุคคลใดกระทำการที่มีผลกระทบต่อสังคมหรือคนส่วนใหญ่ของประเทศ จะได้รับโทษตามกฎหมาย แต่จะหนักหรือเบานั้น ขึ้นอยู่กับการกระทำของบุคคลนั้นว่าได้กระทำอะไรลงไป

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อทนาย

footer banner

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *