Champ Law Firm

ทีมงานของเรา

ทนายแชมป์

ตลอดเวลาในการทำงานด้านกฎหมาย บริการลูกค้า ผมยึดถือความซื่อสัตย์ การอธิบายข้อกฎหมายให้ชัดเจน และเน้นการเเก้ไขปัญหา ผมจึงก่อตั้ง Champ law firm ขึ้นมาและยึดถือวิธีการทำงานนี้เป็นหัวใจในการทำงานของทนายความและผู้เชี่ยวชาญทุกคนในองค์กร เราจะดำเนินการแก้ไขปัญหาของคุณเหมือนเป็นปัญหาของตัวเอง

ณัฐวุฒิ ณัฐตรีศิริ

หัวหน้าแผนกกฎหมาย
นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์
PONGSAKORN INGPRAPANKORN

โดดเด่นในเรื่องการให้บริการลูกค้าข้ามชาติ ในการทำธุรกรรมทางการค้าต่างๆ ซึ่งรวมถึงสัญญาการค้า ใบอนุญาต และ งานจดทะเบียนบริษัท (เช่น การจัดตั้งบริษัท) นอกจากนี้ แนวปฏิบัติของผมมุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์ทางกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายและภาษีทางการค้าและการลงทุน

พงศกร อิงประพันธ์กร

ทนายความ │ กฎหมายธุรกิจและการค้า
Penn State University, Master of Laws
นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์
SURIYAKUL TUNGKASEN

เมื่อได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว งานทนายความของเรา มิได้มุ่งเน้นว่าฝ่ายใดจะเป็นฝ่ายชนะหรือฝ่ายแพ้เพียงอย่างเดียว แต่เราต้องการให้ลูกความของเราได้รับความยุติธรรมให้มากที่สุด ไม่ว่าเราจะเป็นฝ่ายถูกหรือผิดก็ตาม เพราะความยุติธรรมนั้นมีไว้สำหรับบุคคลทุกคน

สุริยกุล ตุงคะเสน

ทนายความ │ แพ่งและอาญา
นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์
KROEKKIAT SUPHANTHAMANON

คติของผมคือ Labor Omnia Vincit หมายถึง “ความวิริยะอุตสาหะ เป็นหนทางไปสู่ความสำเร็จ” เฉกเช่นกับการรักษาผลประโยชน์ของลูกความคือหน้าที่สำคัญของทนายความ การรักษาเวลาและมีวินัยในการทำงานย่อมเป็นสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ จะต้องเป็นทนายที่ให้คำปรึกษากับทุกคนได้ไม่ว่าจะเรื่องง่ายหรือยาก และนำกฎหมายไปใช้อย่างบริสุทธิ์และยุติธรรม หากไม่ทำเช่นนั้นก็ไม่ควรเป็นนักฏหมาย

เกริกเกียรติ สุพรรณธมานนท์ 

ทนายความ │ ฝ่ายคดีความ
นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Chawanrath Ramanpeng

นักกฎหมายเสมือนสถาปนิกของสังคม ช่างทาสีและนักกฎหมายเท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีดำ จึงจำเป็นอย่างยิ่งเราที่ต้องซื่อสัตย์ต่อลูกความ และต้องเป็นธรรมต่อคู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง อีกทั้งต้องมีความซื่อตรงต่อศาล และความยุติธรรม คือ เจตนารมณ์ของกฎหมาย

ชวัลรัชญ์ รามัญเพ็ง

ทนายความ │ ฝ่ายคดีความ
นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Jasmin Cartter

กฎหมายเหมือนกับการเล่นเกมที่ต้องคอยเรียนรู้กฎกติกาใหม่ๆ ทุกๆ ที  บางที, เราอาจต้องทำตามกฎเพื่อปกป้องตัวเอง, ความยุติธรรม และบางทีก็ต้องลุกขึ้นต้านกฎเพื่อเปลี่ยนแปลงสิ่งอยุติธรรม, ดังนั้น, งานกฎหมายไม่เพียงแต่ต้องมีความซับซ้อนและรอบรู้, แต่ยังต้องมีจรรยาบรรณและความเข้าใจที่ลึกซึ้งในความเป็นมนุษย์

จัสมิน คาร์ตเตอร์

ทนายความ │ ฝ่ายธุรกิจและการค้า
นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Wasinee pungnuson

วาศิณี พึ่งนุสนธิ์

แอดมิน
Apinya Boonsoi

อภิญญา บุญสร้อย

แอดมิน
ANUWAT SIRITAMMAJAG

อนุวัฒน์  ศิริธรรมจักร

ผู้จัดการสำนักงาน

ติดต่อเรา

ช่องทางการติดต่อ

สามารถติดต่อ Champ Law Firm ได้ตามช่องทางต่อไปนี้

law firm

สำนักงานพัทยากลาง

47/86 Welcome Town ถนนพัทยากลาง จ.ชลบุรี 20150

law firm

Line Chat

Line ID: @champlawfirm

law firm

E-mail

info@champ-lawfirm.com

law firm

โทรศัพท์

TH/EN: 065 606 0622

บอกเล่าปัญหาของคุณ

     

    Add file one by one each file no more than 5Mb


     

    Where do you want to meet us?