Category Archives: สัญญา

ธุรกิจเจ๊ง หุ้นส่วนจะขอถอนทุนคืนได้หรือไม่?

การเริ่มลงทุนทำธุรกิจกับคนรู้จัก หรือคนที่เราไว้ใจนั้นเ

ฟ้องลูกหนี้ด้วยตัวเอง ไม่ต้องจ้างทนาย ทำอย่างไร

ฟ้องลูกหนี้เองต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลร้อยละ 2 โดยเสียเริ่มตั้งแต่ 200-1,000 บาท และเสียค่าธรรมเนียมในการส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่ลูกหนี้

“หนี้” ต้องเยอะขนาดไหน ถึงจะติดคุกได้?

การติดคุก มาจากสาเหตุที่เราทำผิดกฎหมายในลักษณะที่กำหนดโทษไว้แล้วว่าให้ติดคุก เช่น ฆ่าคนตาย ขโมยของ หมิ่นประมาท

ลูกจ้าง นายจ้าง ค่าชดเชย เลิกจ้างไม่เป็นธรรม

นอกจากค่าชดเชยที่ลูกจ้างได้รับแล้ว ลูกจ้างยังสามารถเรียก ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม จากนายจ้างได้อีก 1 ก้อน

สัญญาจ้างฟรีแลนซ์ เรื่องที่ฟรีแลนซ์ต้องรู้ก่อนเริ่มงาน

อาชีพฟรีแลนซ์เป็นหนึ่งในอาชีพที่คนรุ่นใหม่นิยมกัน ดังนั้นก่อนจะเริ่มทำงานควรศึกษาเรื่อง สัญญาจ้างฟรีแลนซ์ ให้ดีเสียก่อนเพื่อป้องกัน...

สัญญา

การตรวจสัญญาทางธุรกิจมี 3 เรื่องสำคัญที่ต้องดู ได้แก่ 1.ผู้มีอำนาจทำสัญญา โดยคนที่จะทำสัญญากับเราได้จะต้องเป็นกรรมการของบริษัทเท่านั้น ซึ่งเราจะสามารถตรวจสอบได้ที่...