Category Archives: ผู้บริโภค

เงินดาวน์เรียกคืนได้ กู้ไม่ผ่านก็ต้องได้คืน

การฟ้องในกรณีที่สัญญาจะซื้อจะขาย ไม่ได้ กำหนดข้อตกลงไว้ว่า “หากฝ่ายผู้จะซื้อเป็นฝ่ายผิดสัญญา ให้ถือว่าเงินที่ชำระมาแล้วทั้งหมดเป็นค่าเสียหาย

ยึดรถ คืนรถ หมดหนี้เลยมั้ย จะโดนฟ้องมั้ย ต้องเสียอะไรบ้าง

เขาว่าให้ไปคืนรถเลยจะได้ไม่ต้องเสีย “ค่าส่วนต่าง” ก็คิดวะว่าที่ผ่านมาค่าผ่อนก็เหมือนเช่ารถขับ ฟังดูแล้วน่าจะเป็นทางออกที่ไม่เจ็บตัวเยอะ

คดีแพ่ง โทษร้ายแรงไหม อายุความกี่ปี

คดีแพ่ง คืออะไร ร้ายแรงไหม โทษของคดีแพ่ง อายุความกี่ปี ไม่มีเงินจ่าย ยอมความได้ไหม คู่สมรสทำยังไง ใครที่ถูกฟ้องร้องมา คดีแพ่งมีทางออกเสมอ

6 Comments

จะฟ้องใคร ต้องมีค่าขึ้นศาล ถ้าไม่มี อดฟ้องแน่นอน

จะฟ้องใครต้องคำนึงถึงค่าขึ้นศาลด้วยนะครับ เช่น ถ้าเราฟ้องเรียกเงินจากคนที่เอาเงินเอาไป 300,000 บาท ค่าขึ้นศาล 6,000 บาท

“สคบ” ย่อมาจากอะไร มีหน้าที่อะไรบ้าง?

สคบ. ย่อมาจาก " สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค " เป็นหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้สำนักนายกรัฐมนตรี มีจุดประสงค์เพื่อ...