Category Archives: กฎหมายครอบครัว

รู้ก่อนแต่ง อะไรเป็นสินสมรสบ้าง แล้วสินส่วนตัวอยู่ไหน

หลังจากเราจดทะเบียนสมรสไปแล้วทรัพย์สินที่ได้มาหลังจากนั้นจะต้องแบ่งกับเขาคนละครึ่งทั้งหมด แม้เขาจะไม่ได้ช่วยเราหาก็ตาม ดังนั้นก่อนสมรสต้องรู้เรื่อง...

ถอนผู้จัดการมรดก ทำอย่างไร ทำเมื่อไหร่

การตั้งผู้จัดการมรดก ไม่ใช่เรื่องยาก ปัญหามันอยู่ที่หลังจากเป็นผู้จัดการมรดกแล้วไม่ยอมทำหน้าที่อย่างสุจริต ทั้งยักยอก โกงมรดก แบบนี้ทายาทคนอื่นจะทำอะไรได้บ้าง

ไม่มีพินัยกรรม ใครได้มรดกเยอะที่สุด

คู่สมรสจะได้ทรัพย์สินของคนตาย ซึ่งในที่นี้ก็รวมเป็นทั้งสินสมรสและมรดก เยอะที่สุดครับ ไม่ว่าจะแบ่งกับ พ่อแม่คนตาย ลูกหรือญาติพี่น้องคนไหนๆ

พ่อมีสิทธิ์ในตัวลูกแค่ไหน?

พ่อมักจะเสียเปรียบฝ่ายแม่อยู่เสมอ เพราะความเป็นแม่ที่คลอดลูกออกมาชัดเจนมากพอที่กฎหมายจะรับรองสิทธิให้ก่อน ทำให้เกิดปัญหาแม่กีดกันไม่ให้ลูกเจอพ่อ

ผู้จัดการมรดก คือใคร มีอายุกี่ปี ทำหน้าที่อะไร

ผู้จัดการมรดก คือ ตัวแทนของทายาทที่มีอำนาจหน้าที่ ในการจำหน่าย จ่าย โอน ทรัพย์มรดกให้กับทายาททุกๆ คน และการจัดตั้งผู้จัดการมรดกมีขั้นตอนดังนี้...