“สคบ” ย่อมาจากอะไร มีหน้าที่อะไรบ้าง?

หน้าที่สคบ

สคบ. คืออะไร

สคบ. ย่อมาจาก สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค”

เป็นหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้สำนักนายกรัฐมนตรี มีจุดประสงค์เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคให้ไม่ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบการสินค้าและบริการทั่วไป โดยเฉพาะขออุปโภคบริโภค

เป็นหน่วยงานที่จะให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการใช้สินค้า ทั้งเรื่องความปลอดภัยจากสินค้า ความเสียหายที่เกิดจากการใช้สินค้า และข้อกำหนดที่ไม่เป็นธรรมต่างๆ

สคบ.มีหน้าที่ทำอะไร

  1. รับเรื่องร้องทุกข์จากผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายหรือได้รับความเดือดร้อนจากผู้ประกอบการ เช่น ได้รับอันตรายต่อการใช้สินค้าในประเภทต่างๆ
  2. ประสานงานกับหน่วยงานหรือสถานที่ราชการที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุม การส่งเสริม การกำหนดมาตรฐานของสินค้าหรือบริการ เช่น สินค้าที่เป็นอันตราย สินค้าเกรดต่ำกว่าคุณภาพมาตราฐาน บริการในเชิงเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค
  3. ติดตามและสอดส่องพฤติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจ หากมีการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค จะมีการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้าหรือบริการนั้นๆ
  4. สนับสนุน ทำการศึกษาและวิจัยปัญหาของผู้บริโภคในเรื่องการคุ้มครอง เพื่อตอบโจทย์ให้ตรงกับปัญหาและความต้องการของผู้บริโภค
  5. ส่งเสริมและสนันสนุน ให้การศึกษาแก่ผู้บริโภคในทุกระดับการศึกษา เกี่ยวกับเรื่องด้านความปลอดภัยและอันตรายที่อาจได้รับจากการใช้สินค้านั้นๆ รวมไปถึงการป้องกันหรือหลีกเลี่ยง เพื่อสามารถคุ้มครองตัวเองได้ก่อนในขั้นเบื้องต้น ในข้อนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในหน้าที่สำคัญของ สคบ.
  6. เผยแพร่วิชาการ ให้ความรู้และการศึกษาแก่ผู้บริโภค เพื่อสร้างนิสัยการบริโภคอย่างปลอดภัยและใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่ามากที่สุด โดย สคบ. มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบงานด้านนี้โดยตรง คือ กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ดำเนินการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการในด้านต่างๆ
  7. ปฏิบัติการอื่นๆ ที่สำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง คือ การแจ้งหรือโฆษณาเกี่ยวกับสินค้าที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค อาจระบุชื่อสินค้า บริการ หรือชื่อของผู้ประกอบการด้วยก็ได้

สคบ. เรียกร้องอะไรได้บ้าง

โดยทั่วไปสามารถร้องเรียนได้ทุกเรื่อง หากผู้บริโภคได้รับบริการ หรือใช้สอยสินค้าที่ไร้คุณภาพ ต่ำกว่ามาตราฐานตลอดจนเกิดผลข้างเคียงที่ทำให้ก่ออันตรายต่อตัวผู้บริโภคเอง

เช่น การใช้ยาสระผมแล้วเกิดอาการแพ้สารเคมีอย่างรุนแรงที่มาจากสารเคมีที่ใส่ลงไปไม่ปลอดภัยกับร่างกาย, การที่โครงการบ้านหรือคอนโดมิเนียมยึดเงินดาว์นจากลูกค้าโดยชอบด้วยกฎหมาย, การที่ซื้อรถยนต์ป้ายแดงเพียง 1 วันแต่รถเสียอย่างรุนแรง เป็นต้น

ดังนั้นปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นจากการใช้สินค้าและบริการ ไม่ว่ายี่ห้อเล็กยี่ห้อใหญ่ สามารถไปแจ้งที่ สคบ.ได้หมดเลยครับ

สคบ. ดีกว่าฟ้องศาลหรือไม่

ภาพรวมโดยกว้าง สคบ. เป็นเพียงสื่อกลางที่ดำเนินเรื่องให้ผู้ร้องทุกข์ โดยผู้บริโภคและผู้ประกอบการไม่ต้องมาเผชิญหน้ากันเอง

หากมองในมุมนักกฎหมายก็อยากจะแนะนำให้ฟ้องขึ้นศาลเป็นคดีไปเลย

เพราะ สคบ. เป็นหน่วยงานที่ไม่มีกฎหมายข้อบังคับเป็นของตัวเอง อาจมีช่องว่างที่ไม่สามารถตอบข้อสรุปได้ ถ้าเดินหน้าแจ้งความที่สน.ตำรวจเองแล้วว่าจ้างทนายต่อ เรื่องจะดำเนินการได้เร็วและจบง่ายกว่าเยอะครับ

สรุป

สคบ. ก็เป็นหนึ่งในหน่วยงานของรัฐที่คอยให้ความช่วยเหลือกับประชาชนด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นจุดสื่อกลางในการดำเนินเรื่องร้องทุกข์

จะช้าจะเร็วไม่มีอะไรรับประกันได้

สุดท้ายแล้วไม่ว่าเราจะบริโภคสิ่งใดควรมีความรู้พื้นฐานเป็นทุนเดิมก่อน เพื่อคุ้มกันความปลอดภัยให้ตัวเองและสามารถตั้งรับสถานการณ์เบื้องหน้าได้

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อทนาย

ใส่ความเห็น