คดียักยอกทรัพย์ ถ้ารับสารภาพ ติดคุกไหม?

ยักยอกทรัพย์

สารบัญ

ยักยอกทรัพย์เป็นคดีอะไร คดีแพ่ง หรือ อาญา

คดียักยอกทรัพย์เป็นความผิดอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 ระบุว่า

ผู้ใดครอบครองทรัพย์ของผู้อื่น หรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย เบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต ผู้นั้นกระทำความผิดฐานยักยอก

คดียักยอกทรัพย์ โทษ ติด คุก ไหม

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352

ผู้กระทำความผิดฐานยักยอก ต้องโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

คดียักยอกทรัพย์ อายุความกี่ปี

คดีความผิดฐานยักยอกทรัพย์ ต้องแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนดำเนินคดี หรือฟ้องร้องคดีอาญาเอง ภายใน 3 เดือน นับแต่วันรู้ว่ามีการ กระทำความผิดเกิดขึ้น แต่ถ้ารู้เมื่อพ้นกำหนด 10 ปี นับแต่วันเกิดเหตุแล้ว จะดำเนินคดีไม่ได้ เพราะคดีขาดอายุความ

หนทางแก้ไข เมื่อต้องคดียักยอกทรัพย์

คดียักยอกทรัพย์เป็นความผิดอาญาต่อส่วนตัว หรือความผิดอันยอมความได้ ดังนั้น เราควรที่จะไปขอเจรจาไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องกับทางผู้เสียหายก่อน

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อทนาย

ใส่ความเห็น