บริการเกี่ยวกับคดีความ

คดีความต่างๆ

ว่าความคดีอาญา

รับว่าความ แก้ต่าง และปรึกษาคดีอาญา

คดีอาญา คือ อะไร คดีอาญาจะมีความแตกต่างกับคดีแพ่งตรงที่ว่ามีโทษทางอาญาเป็นปลายทางของคดี โทษทางอาญา เช่น จำคุก ค่าปรับ ประหารชีวิต เป็นต้น โดยปกติแล้วคดีอาญาจะไม่ใช่เรื่องเรียกค่าเสียหายที่เป็นเงิน จากคู่กรณี ยกเว้นบางเรื่องที่กฎหมายอนุญาตให้เรียกค่าเสียหายที่เป็นเงินได้ในคดีเดียวกันไปเลย

 • ฉ้อโกง
 • ยักยอก
 • หมิ่นประมาท
 • หุ้นส่วนโกงเงิน
 • ทำให้เสียทรัพย์
 • ทำร้ายร่างกาย
 • ยาเสพติด
 • ประมาทรถชน / อุบัติเหตุ
 • บุกรุก
 • ขโมย
 • ข่มขู่
 • เปิดเผยข้อมูลเท็จ
 • เบิกความเท็จ ให้การเท็จ ฟ้องเท็จ แจ้งความเท็จ

บริการของเรารวมถึง การฟ้องคดีโดยตรง การทำงานร่วมกับตำรวจและพนักงายอัยการ การร้องขอความเป็นธรรม การประกันตัวผู้ต้องหา อุทธรณ์ ฎีกา รอลงอาญา ไต่สวนมูลฟ้อง

อัตราค่าบริการ ต้องสอบถามทางบริษัทเท่านั้น สามารถติดต่อได้ตามช่องทางต่อไปนี้ 

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อทนาย

*การแจ้งอัตราค่าบริการเป็นสาธารณะถือว่าเป็นการผิดจรรยาบรรณวิชาชีพทนายความ

ว่าความคดีมรดก

คดีเกี่ยวกับมรดก

 • ตั้งผู้จัดการมรดก
 • บัญชีทรัพย์สิน
 • ข้อตกลงการแบ่งทรัพย์สินระหว่างทายาท
 • การโอนทรัพย์มรดกให้แก่ทายาท
 • การรายงานทรัพย์มรดก
 • ระงับข้อพิพาทระหว่างทายาท
 • คดีมรดก
 • เพิกถอนผู้จัดการมรดก
 • ฟ้องผู้จัดการมรดก

เรื่องพินัยกรรมและมรดก เรามีทนายความมืออาชีพด้านนี้ดูแลและแก้ไขปัญหาให้คุณ ติดต่อทนายความเรื่องพินัยกรรมและมรดกได้ทันที

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อทนาย

*การแจ้งอัตราค่าบริการเป็นสาธารณะถือว่าเป็นการผิดจรรยาบรรณวิชาชีพทนายความ

คดีหย่า 

การจดทะเบียนหย่าตามกฎหมายไทยสามารถทำได้ 2 วิธีคือจดทะเบียนหย่าที่อำเภอ และ หย่าโดยคำพิพากษา ทั้งนี้กฎหมายไทยได้กำหนดเหตุหย่าเอาไว้ตามกฎหมาย ถ้ายังไม่มีเหตุหย่า จะไม่สามารถหย่าได้

ทนายความของเรามีประสบการณ์ในการว่าความคดีหย่าและคดีครอบครัวเป็นอย่างดีสามารถให้คำแนะนำแก่ท่านได้อย่างตรงประเด็น 

วิเคราะห์เหตุหย่าตามกฎหมายไทย 

ศึกษาเหตุหย่าตามกฎหมายต่างประเทศ 

ฟ้องคดีหย่า 

ต่อสู้คดีหย่า 

ฟ้องชู้ เรียกค่าเสียหายจากชู้ ค่าทดแทน 

จดทะเบียนหย่าตามคำพิพากษา 

ฟ้องแบ่งสินสมรส 

ฟ้องเรียกสินสมรสคืนหลังการหย่า 

ฟ้องเพิกถอนนิติกรรมเกี่ยวกับสินสมรส 

คดีความอื่นๆ เกี่ยวกับการหย่าร้าง 

ติดต่อทนายความเพื่อขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อทนาย

*การแจ้งอัตราค่าบริการเป็นสาธารณะถือว่าเป็นการผิดจรรยาบรรณวิชาชีพทนายความ

อำนาจปกครองบุตร 

เรื่องเกี่ยวกับลูกเป็นเรื่องละเอียดอ่อนกฎหมายไทยมีการกำหนดกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับเกี่ยวกับเรื่องลูกโดยเฉพาะไม่เหมือนเงินทองหรือทรัพย์สินทั่วไปทนายความของเรามีประสบการณ์เกี่ยวกับคดี

แย่งอำนาจปกครองบุตร สามารถให้คำปรึกษาได้อย่างตรงประเด็น 

ฟ้องเพิกถอนอำนาจปกครองบุตร 

ร้องขอให้เป็นบุตร

ร้องขอให้เป็นบิดา 

ฟ้องเรียกบุตรจากบุคคลอื่น 

ฟ้องขอเป็นผู้ปกครองบุตร 

ร้องขอทำนิติกรรมทรัพย์สินของผู้เยาว์

เพิกถอนนิติกรรมของผู้เยาว์ 

พรากผู้เยาว์ 

เรียกค่าเลี้ยงดูบุตร 

ติดต่อทนายความเพื่อขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ 

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อทนาย

*การแจ้งอัตราค่าบริการเป็นสาธารณะถือว่าเป็นการผิดจรรยาบรรณวิชาชีพทนายความ

บริการด้านกฎหมายแรงงาน

 • เรียกค่าชดเชย ค่าบอกกล่าวล่วงหน้า
 • เรียกค่าเสียหายการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม
 • เรียกค่าทำงานในวันหยุด
 • เรียกค่าเสียหายจากการทำงาน
 • เรียกค่าจ้างวันหยุดพักประจำปี
 • เรียกค่าจ้างล่วงเวลา
 • โต้แย้งคำสั่งพนักงานคุ้มครองแรงงาน
 • สวัสดิการลูกจ้าง

บริการจัดตั้งโครงการทางกฎหมายเกี่ยวกับลูกจ้าง

 • ตั้งจัดสวัสดิการ
 • สัญญาจ้างแรงงาน
 • สัญญาจ้างพนักงาน
 • สัญญาจ้างพนักงานระดับผู้บริหาร
 • กำหนดและตรวจสอบ กฎการทำงานไม่ให้ผิดกฎหมาย
 • นำเข้าเเรงงานต่างด้าว
 • กำหนดวันลาป่วย ลากิจ วันพักร้อน
 • กำหนดเวลาทำงาน เวลาพัก การทำงานล่วงเวลา
 • ที่ปรึกษากฎหมายฝ่ายบุคคล
 • การนำส่งประกันสังคม นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • เรื่องอื่น ๆ

ปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานกับทีมทนายความมืออาชีพ 

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อทนาย

*การแจ้งอัตราค่าบริการเป็นสาธารณะถือว่าเป็นการผิดจรรยาบรรณวิชาชีพทนายความ

ข้อพิพาททางธุรกิจ 

หุ้นส่วนโกงเงิน 

หุ้นส่วนตัดแต่งบัญชี 

ฟ้องเรียกเงินลงทุนคืน 

ฟ้องตามสัญญาหุ้นส่วน 

เลิกเป็นหุ้นส่วน 

เรียกค่าเสียหายจากหุ้นส่วน 

เรียกสินค้าคืน 

เรียกเงินที่ชำระราคาคืน 

ยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ 

เจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางธุรกิจ 

ข้อพิพาทกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 

ข้อพิพาทต่อหน่วยงานราชการ 

ติดต่อทนายความเพื่อขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ 

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อทนาย

*การแจ้งอัตราค่าบริการเป็นสาธารณะถือว่าเป็นการผิดจรรยาบรรณวิชาชีพทนายความ