บริการด้านกฎหมายทั่วไป

บริการด้านกฎหมายต่างๆ

พินัยกรรม

           บริการจัดทำ แก้ไข เก็บรักษา พินัยกรรมของคุณและพร้อมเปิดเผยต่อลูกหลานเมื่อถึงเวลา พินัยกรรมชอบด้วยกฎหมายและบังคับใช้ได้จริง

 • พินัยกรรมทั่วไป
 • พินัยกรรมเขียนมือ
 • พินัยกรรมฝ่ายเมือง
 • พินัยกรรมด้วยวาจา
 • พินัยกรรมเอกสารลับ
 • คำสั่งเสียครั้งสุดท้าย

จัดการมรดก

 • ตั้งผู้จัดการมรดก
 • บัญชีทรัพย์สิน
 • ข้อตกลงการแบ่งทรัพย์สินระหว่างทายาท
 • การโอนทรัพย์มรดกให้แก่ทายาท
 • การรายงานทรัพย์มรดก
 • ระงับข้อพิพาทระหว่างทายาท
 • คดีมรดก
 • เพิกถอนผู้จัดการมรดก
 • ฟ้องผู้จัดการมรดก

เรื่องพินัยกรรมและมรดก เรามีทนายความมืออาชีพด้านนี้ดูแลและแก้ไขปัญหาให้คุณ ติดต่อทนายความเรื่องพินัยกรรมและมรดกได้ทันที

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อทนาย

แปลเอกสารทางกฎหมาย 

 • เอกสารจากศาล
 • เอกสารจากหน่วยงานราชการทั่วไป
 • เอกสารทางกฎหมาย
 • เอกสารเพื่อใช้ในการพิจารณาคดีของศาล
 • ล่ามสำหรับศาล
 • ล่ามสำหรับประชุม
 • ล่ามสำหรับสถานีตำรวจในการสอบสวน
 • ล่ามสำหรับติดต่อราชการ

ภาษา

 • ไทย – อังกฤษ
 • ไทย – จีน
 • ไทย – รัสเซีย
 • ไทย – ฝรั่งเศษ

ติดต่อเพื่อสอบถามค่าบริการและจองคิวล่ามภาษา ได้ทันทีด้านล่าง

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อทนาย

บริการทำสัญญา

บริการจัดทำสัญญา และ ตรวจสัญญา

 • สัญญาจ้างทั่วไป
 • สัญญาจ้างฟรีแลนซ์
 • สัญญาหุ้นสว่น
 • สัญญาระงับข้อพิพาท
 • สัญญาซื้อขายบ้าน ที่ดิน คอนโด
 • โอนสิทธิเรียกร้อง
 • มอบอำนาจดำเนินการต่างๆ
 • สัญญาซื้อขายกิจการ
 • สัญญาซื้อขายทรัพย์สิน
 • สัญญาเช่าซื้อ
 • สัญญาเช่าบ้าน คอนโด อาคารพาณิชย์
 • สัญญาปลูกสิ่งปลูกสร้างในที่ดิน
 • สัญญาเงินกู้
 • เอกสารทางกฎหมายต่างๆ

เราให้บริการด้านสัญญาครบวงจร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ด้วยประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษามาหลายธุรกิจทำให้เรามีความชำนาญและมองเห็นปัญหาที่จะเกิดขึ้น และจัดทำสัญญาครอบคลุมในทุกเหตุการณ์

ติดต่อเพื่อทำสัญญา ตรวจสัญญา ทำนิติกรรมเอกสารทางกฎหมายต่างๆ

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อทนาย

บริการขอใบอนุญาตต่างๆ 

ในการประกอบกิจการมีความจำเป็นต้องมีใบอนุญาตต่าๆกับทางราชการเพื่อความสะดวกสามารถใช้บริการของเราในการติดต่อราชการเผื่อใบอนุญาตได้

อย. 

ใบอนุญาตขายอาหาร

ใบอนุญาตของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร

ใบอนุญาตจัดตั้งโรงงาน 

ใบอนุญาตนำเข้าสินค้า หรือจำหน่ายสินค้า

ใบอนุญาต บาร์ เบียร์ 

ใบอนุญาตเกี่ยวกับกัญชา

อื่นๆ 

หากท่านยังไม่แน่ใจว่าธุรกิจของท่านต้องอาศัยใบอนุญาตอะไรบ้าง สามารถให้เราไปตรวจสอบและให้คำปรึกษาแก่ท่านได้ 

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อทนาย

รับรองเอกสารโนตารี่

Notary Public

 • รับรองเอกสารโดย ทนายความรับรองลายมือชื่อ (Notary Public) 
 • Notary Public verify
 • รับรองสำเนาถูกต้องโดย Notary Public
 • รับรองคำแปลถูกต้องโดย Notary Public
 • รับรองความถูกต้องของเอกสารโดย Notary Public
 • รับรองเอกสารต่างๆ
 • รับรองเอกสารเสร็จภายใน 1 วัน / รอรับได้ภายใน 15 นาที

ติดต่อเพื่อตรวจเอกสารและรับบริการ Notary ยินดีให้บริการครับ

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อทนาย

Due diligence คือ การตรวจสอบข้อมูล สถานะทางกฎหมาย ของทรัพย์สินหรือนิติกรรมที่กำลังจะดำเนินการ

บริการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายอย่างมืออาชีพ

 • ตรวจสอบสถานะบริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วน
 • ตรวจสอบสถานะที่ดิน บ้าน คอนโด ก่อนทำการซื้อขาย
 • ตรวจสอบสถานะหนี้สิน ภาระติดพัน ของบริษัทก่อนทำการซื้อขาย
 • ตรวจสอบข้อมูลทางกฎหมายของคู่ค้า คู่สัญญา ก่อนมีการทำนิติกรรมกัน
 • ตรวจสอบสถานะสมรส ก่อนจดทะเบียนสมรส
 • ตรวจสอบสถานะทางคดีความ
 • ตรวจสอบสิทธิของที่ดิน
 • ตรวจสอบอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ / ตัวแทน
 • ตรวจสอบใบอนุญาตก่อสร้าง
 • ตรวจสอบสถานะทางครอบครัว
 • ตรวจสอบใบอนุญาตต่างๆ
 • ตรวจสอบเรื่องอื่นๆ กับหน่วยงานราขการ

นอกจากบริการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของคู่กรณีแล้ว เรายังให้คำแนะนำคุณในการจัดทำ เตรียมเอกสาร และเจรจาต่อรองกับคู่กรณีของคุณด้วย

เราเชื่อว่าวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือ การป้องกันไม่ให้ปัญหานั้นเกิดขึ้น

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อทนาย

ตรวจสอบทรัยพ์สิน

ตรวจสอบทรัพย์สิน

ในการซื้อทรัพย์สินหรือจะได้มาซึ่งทรัพย์สินใดๆคุณจำเป็นต้องรุ้เงื่อนไขความปลอดภัยภาระทางกฎหมายและสิทธิหน้าที่อื่นๆซึ่งคู่ค้าหรือผู้ขายอาจไม่ทราบหรือไม่บอกคุณ 

การตรวจสอบทรัพย์สินที่สำนักงานที่ดิน 

การตรวจสอบทรัพย์สินที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

การให้คำปรึกษาด้านกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้นๆ 

บ้าน ที่ดิน 

หุ้น สินทรัพย์ 

ทรัพย์สินอื่นๆ 

หากท่านไม่แน่ใจว่าทรัพย์สินที่ท่านกำลังจะได้รับมาหรือจ่ายเงินซื้อ มีความจำเป็นในการตรวจสอบเบื้องหลังหรือทางกฎหมายก่อนหน้า สามารถติดต่อเราเพื่อสอบถามได้ 

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อทนาย

บริการตรวจสอบสถานะคดีความ 

ในการรับพนักงานหรือตกลงเป็นหุ้นส่วนกับใครสักคนคุณควรทราบเบื้องหลังหรือประวัติของเขาเสียก่อนหรือหากคุณอยากทราบเรื่องราวของคดีความต่างๆสามารถให้ทีมทนายความ

ติดต่อศาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หาข้อมูลให้คุณได้ 

ประวัติคดีความตามศาลต่างๆ 

ประวัติอาชญากรรม 

ข้อมูลคดีความ

คำแนะนำจากผลของคำพิพากษา 

อื่นๆ 

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อทนาย

ติดต่อราชการ

การติดต่อราชการใช้เวลานานท่านสามารถให้ทีมทนายความที่มีความเป็นมืออาชีพติดต่อราชการแทนคุณได้เช่นกัน 

ขอใบอนุญาตต่างๆ 

จดทะเบียนที่สำนักงานที่ดิน

จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

โอนทรัพย์สิน

กรมการขนส่ง 

ติดต่อศาลากลางจังหวัด 

ติดต่อเทศบาล หรือ องค์การบริหารส่วนตำบล หรือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ที่ว่าการอำเภอ 

สถานีตำรวจ 

สำนักงานอัยการจังหวัด 

ศาล 

หน่วยงานราชการอื่นๆ 

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อทนาย

บริการสืบทรัพย์ บังคับคดี

การบังคับคดี คือ การใช้คำพิพากษาให้ได้ผลลัพธ์

โดยการยึดทรัพย์ของลูกหนี้หรือจำเลย มาชดใช้ค่าเสียหายของเรา ดังนั้นหากคุณชนะคดีแล้วแต่ยังไม่ได้ไม่ได้เงินจากคู่กรณี เราช่วยคุณได้

บริการ สืบทรัพย์ – บังคับดคี

 • สืบทรัพย์
 • สืบที่ดิน บ้าน รถยนต์ คอนโด
 • สืบเงินในบัญชีธนาคาร
 • สืบหาที่ทำงาน
 • สืบหาเงินเดือน
 • สืบหาที่อยู่ปัจจุบัน

ยึดทรัพย์ – บังคับดคี

 • รับมอบอำนาจตั้งเรื่องบังคับดคี / ยึดทรัพย์ช้ินต่างๆ
 • ยึดบ้าน คอนโด
 • ยึดรถ
 • อายัดเงินในบัญชี
 • อายัดเงินเดือนจากนายจ้าง
 • ยึดทรัพย์ในบ้าน

ขายทอดตลาด 

 • ตั้งเรื่องขายทอดตลาด
 • เข้าร่วมดูแลการขายทอดตลาด
 • คำนวณดูแลยอดเงินพร้อมดอกเบี้ย
 • ตัวแทนรับเงินจากการขายทอดตลาด

ติดต่อเพื่อดำเนินการสืบทรัพย์ – บังคับดคี ยินดีให้บริการ

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อทนาย