Forgery


คดีนี้ลูกความถูกฟ้องเป็นคดีในปี 2559 เกี่ยวกับการจ่ายค่าส่วนกลาง เพราะนิติบุคคลมีอำนาจในการเรียกเก็บค่าส่วนกลาง

นิติบุคคลได้ปลอมแปลงเอกสารยินยอมชำระค่าส่วนกลาง โดยที่เจ้าตัวไม่ได้ให้ความยินยอมในการทำเอกสารดังกล่าว และไม่ได้เขียนเอกสารเลยแม้แต่นิดเดียว

ในวันไกล่เกลี่ยก่อนไต่สวนมูลฟ้อง ทางฝ่ายจำเลยประสงค์จะเจรจากับโจทก์ เพื่อให้ตนเองไม่โดนโทษฐานอาญา ทนายความย่อมเป็นส่วนหนึ่งในคดีไม่ว่าจะเป็นการไกล่เกลี่ยในศาล หรือนอกศาล