พินัยกรรมชาวต่างชาติ


ลูกค้าชาวไทยต้องการทำพินัยกรรมแบบเร่งด่วน เนื่องจากต้องเดินทางไปต่างประเทศจึงติดต่อสำนักงานเข้ามา

สำนักงานจึงให้คำปรึกษา พร้อมทั้งร่างพินัยกรรมและนัดเซ็นต์ก่อนเดินทางไปต่างประเทศจนเสร็จสิ้นกระบวนการ

อย่างไรก็ตาม ทางสำนักงานยินดีให้บริการในกรณีที่เร่งด่วน หากข้อมูลและเอกสารครบสามารถเข้ามาติดต่อที่สำนักงานได้ค่ะ

ยินดีให้บริการค่ะ