ต่างชาติทำพินัยกรรม

ต่างชาติทำพินัยกรรม
 
ต่างชาติได้ติดต่อมาเพื่อทำพินัยกรรม เนื่องจากมีทรัพย์สินในประเทศไทย จึงมีควาประสงค์ในการะบุผู้รับทรัพย์สินของตนที่ประเทศไทย
 
ทางสำนักงานจึงดำเนินการร่างพินัยกรรม และจัดแจงทรัพย์สินตามสัดส่วนที่ต่างชาติประสงค์ พร้อมให้คำปรึกษาเรื่องการทำพินัยกรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
ทั้งนี้ไม่ว่าสัญชาติใดย่อมทำพินัยกรรมได้ โดยมีผลใช้บังคับตามกฎหมาย ซึ่งมีการแบ่งสัดส่วนตามพินัยกรรมที่ผู้ทำพินัยกรรมมีความประสงค์แบ่งสันปันส่วนเมื่อตนถึงแก่กรรม
 
ทางสำนักงานยินดีให้บริการค่ะ