Court Fees


คดีนี้ศาลสั่งให้จ่ายค่าธรรมเนียมประมาณ 200,000 กว่าบาท แต่เนื่องจากผู้เสียหายเดือดร้อนถูกโกงเงินไปหมดแล้วจึงไม่มีเงินจ่ายต่อให้เป็นชาวต่างชาติก็ลำบากมากเพราะต้องส่งลูกเรียนหนังสือเรียนมหาวิทยาลัยที่ต่างประเทศ

จึงได้ขอศาลในการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล

ปรากฏว่าศาลเห็นใจแล้วลดค่าธรรมเนียมศาลให้จาก 200,000 กว่าบาทเหลือ 60,000 บาท

ทางผู้เสียหายยังพอหาเงินเงินจำนวนนี้ได้และจะชำระค่าธรรมเนียมศาลพร้อมดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดกับจำเลยต่อไป

ใครว่ากระบวนการยุติธรรมมีให้เฉพาะคนที่มีเงินเท่านั้น กฎหมายได้เปิดช่องทางสำหรับผู้ยากไร้หรือผู้ที่ติดปัญหาเพื่อให้ได้การดำเนินการทางกฎหมายไม่ต่างกับคนที่มีเงินเหมือนกัน

แม้จะไม่ได้เหมือนกันแบบเป๊ะเป๊ะแต่ก็ถือได้ว่าไม่ต้องอมทุกข์อยู่บ้านยังมีขั้นตอนให้มาศาลเรียกร้องความเสียหายของตัวเองได้

สำหรับเรื่องนี้ผู้เสียหายดีใจมากเพราะครั้งแรกที่ได้ยินว่าต้องจ่ายเงินถึง 200,000 กว่าบาทก็ถอดใจไปแล้ว

ยินดีให้บริการครับ