Certification


เคสนี้ลูกค้าต้องการให้ทนายความรับรองเอกสารสำคัญ คือหนังสือเดินทาง และเอกสารที่ทางรัฐบาลของประเทศลูกค้านั้นต้องการให้ทนายความรับรองเอกสารให้ด้วย

ทางเราก็จัดการให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารอะไร แต่ต้องเป็นเอกสารที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น

มิฉะนั้นทนายความผู้รับรองเอกสารจะมีปัญหาและอาจถูกฟ้องร้องดำเนินคดีได้

หากท่านใดต้องการหาทนายความรับรองเอกสารให้ ใช้เวลาไม่นาน

ติดต่อเราสิครับ ทางเรายินดีให้คำปรึกษานะครับ