Certification


รับรองเอกสารโดยทนายความ

เคสนี้ลูกค้า walk in เข้ามาที่ออฟฟิศ เพื่อขอให้ทนายความรับรองเอกสารให้เนื่องจากหน่วยงานรัฐของประเทศลูกค้านั้นต้องการให้ทนายความเป็นผู้รับรองเอกสารหรือเรียกว่า โนตารี นั้นเอง

ไม่ว่าจะเป็นพาสสปอตต์ สัญญาเช่า ใบรับรองแพทย์ สัญญาจ้างทำงาน เอกสารกรมธรรม์ หรือเอกสารอื่นๆที่หน่วยงานของต่างประเทศต้องการให้ทนายความรับรอง ผมทำให้ได้นะครับ

เพื่อความสะดวกและปลอดภัยเรายินดีให้บริการนะครับ