dissolve

ฟ้องเรียกค่าส่วนกลางและเพิกถอนนิติบุคคลหมู่บ้าน

คดีนี้ลูกความได้ฟ้องเรียกเงินค่าส่วนกลางและขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนนิติบุคคลของหมู่บ้าน

เนื่องจากพบเหตุผิดปกติหลายรายการที่เกิดขึ้นภายในหมู่บ้านและกรรมการหมู่บ้านเรียกเก็บเงินค่าส่วนกลางโดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย

จึงมาปรึกษาทนายแล้วให้ทนายความดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อไป

หากหมู่บ้านใดไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลโดยถูกต้องตามกฏหมายก็อาจจะใช้สิทธิทางกฏหมายไม่ได้นะครับ

ยินดีให้คำปรึกษาและพร้อมให้บริการครับ