divorce


คดีนี้ลูกค้าเป็นชาวต่างชาติ ต้องการฟ้องหย่าภรรยาคนไทย

ในส่วนของการสมัครใจแยกกันอยู่ และไม่ต้องการเป็นสามีภริยากันอีกต่อไปจึงมอบหมายให้ทนายความดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลให้

เนื่องจากคดีนี้ฝ่ายหญิงมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดยโสธร จึงต้องมาฟ้องที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร

หากท่านใดมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับคดีครอบครอบในส่วนการการฟ้องหย่า เรียกค่าทดแทน แบ่งปันทรัพย์สินสมรสระหว่างสามีและภริยา

ปรึกษาเราได้นะครับ

ยินดีให้คำปรึกษา และพร้อมบริการด้วยความจริงใจครับ