loan agreement


เคสนี้ลูกค้าเป็นคู่รักกันและต้องการยืมเงินกัน แต่ต้องมีหลักฐานในการกู้ยืมด้วย จึงตกลงมอบหมายให้สำนักงานเราร่างสัญญากู้ยืมเงินให้

ซึ่งเคสนี้เป็นเคสเร่งด่วน ลูกค้าขอให้ทำเสร็จภายใน 1 วัน ทางเราก็จัดให้ครับ

ซึ่งความพิเศษของเคสนี้ก็คือเนื่องจากลูกค้าทั้งคู่เป็นแฟนกัน ข้อตกลงภายในสัญญากู้ยืมเงินนั้นจึงไม่มีการกำหนดดอกเบี้ยในการกู้ยืมเงิน

เพียงแค่ความสบายใจของลูกค้าที่จะต้องมีหลักฐานการกู้ยืมเงินไว้เท่านั้น

หากท่านใดต้องการที่จะให้ทนายความร่างสัญญากู้ยืมเงิน นึกถึงเราสิครับ

ยินดีให้บริการ