Negotiate


ไกล่เกลี่ยและชำระค่าเสียหายที่บังคับคดี

เคสนี้ลูกความถูกฟ้องและต่อมาโดนบังคับคดีเพื่อยึดและอายัดในทรัพย์สินของลูกความ ซึ่งลูกความไม่ต้องการให้บ้านโดนยึดและยินดีที่จะชดใช้เงินให้แก่โจทก์ จึงได้มอบหมายให้ทนายความเป็นคนกลางคอยประสานงานในการชำระหนี้ให้

ในที่สุดก็จบลงด้วยดีครับ ทางโจทก์ก็ขอถอนบังคับคดีไปส่วนลูกความก็ชำระหนี้โจทก์ไป สบายใจทั้งสองฝ่าย

หากท่านมีคำถามหรือปัญหา เรายินดีให้บริการครับ