Notarized Document


โนตารี่รับรองเอกสาร ติดต่อธนาคารที่ต่างประเทศ
ลูกค้าอยู่ประเทศไทยแต่ได้รับการติดต่อจากธนาคารที่อเมริกาเพื่อยืนยันตัวตนและยืนยันการโอนเงินเข้ามาในประเทศไทย
ระบบของธนาคารนั้นซับซ้อนและต้องการความแน่ใจว่าโอนเงินถูกคนจริงจึงมีขั้นตอนให้โรตารี่ในประเทศไทยซึ่งปัจจุบันมีแค่ทนายความเท่านั้นในการรับรองความถูกต้องและยืนยันว่าคนคนนี้ยังมีชีวิตอยู่จริงและมาเจอกันจริง
ทางสำนักงานจึงได้รับรองเอกสารยืนยันตัวตนพร้อมถ่ายรูปเป็นหลักฐานเรียบร้อย
ยินดีให้บริการครับ