Notarized


โนตารี่รับรองเอกสาร ติดต่อธนาคารที่ต่างประเทศ

ลูกค้าอยู่ประเทศไทยแต่ได้รับการติดต่อจากธนาคารที่อเมริกาเพื่อยืนยันตัวตนและยืนยันการโอนเงินเข้ามาในประเทศไทย

ระบบของธนาคารนั้นซับซ้อนและต้องการความแน่ใจว่าโอนเงินถูกคนจริงจึงมีขั้นตอนให้โรตารี่ในประเทศไทยซึ่งปัจจุบันมีแค่ทนายความเท่านั้นในการรับรองความถูกต้องและยืนยันว่าคนคนนี้ยังมีชีวิตอยู่จริงและมาเจอกันจริง

ทางสำนักงานจึงได้รับรองเอกสารยืนยันตัวตนพร้อมถ่ายรูปเป็นหลักฐานเรียบร้อย

ยินดีให้บริการครับ