Separation


บันทึกข้อตกลงแยกกันอยู่และเลี้ยงดูบุตร

เคสนี้เป็นเรื่องของชาวต่างชาติที่มาอาศัยอยู่ในเมืองพัทยามีแฟนและมีลูกแต่ไม่จดทะเบียนสมรสกัน

ก่อนหน้านี้ได้เคยช่วยเหลือครอบครัวนี้ไปทำเรื่องจดรับรองบุตรผ่านกระบวนการทางศาลและอำเภอเรียบร้อยแล้ว

แต่รับรองบุตรไปได้ไม่นานทั้งสองฝ่ายก็เลิกกัน ทำให้มีปัญหาเรื่องการเลี้ยงลูก
เลยแนะนำให้มาทำข้อตกลงระหว่างพ่อแม่ว่าใครจะดูแลลูกเมื่อไหร่และทรัพย์สินที่มีขึ้นระหว่างที่คบกันเป็นของใครบ้าง

ตกลงเงื่อนไขกันยากและใช้เวลานานพอสมควรแต่สุดท้ายก็สามารถตกลงกันได้

ยินดีให้บริการครับ