Separation

บันทึกข้อตกลงแยกกันอยู่และเลี้ยงดูบุตร
เคสนี้เป็นเรื่องของชาวต่างชาติที่มาอาศัยอยู่ในเมืองพัทยามีแฟนและมีลูกแต่ไม่จดทะเบียนสมรสกัน
ก่อนหน้านี้ได้เคยช่วยเหลือครอบครัวนี้ไปทำเรื่องจดรับรองบุตรผ่านกระบวนการทางศาลและอำเภอเรียบร้อยแล้ว
แต่รับรองบุตรไปได้ไม่นานทั้งสองฝ่ายก็เลิกกัน ทำให้มีปัญหาเรื่องการเลี้ยงลูก
เลยแนะนำให้มาทำข้อตกลงระหว่างพ่อแม่ว่าใครจะดูแลลูกเมื่อไหร่และทรัพย์สินที่มีขึ้นระหว่างที่คบกันเป็นของใครบ้าง
ตกลงเงื่อนไขกันยากและใช้เวลานานพอสมควรแต่สุดท้ายก็สามารถตกลงกันได้
ยินดีให้บริการครับ