Suing


เคสนี้ลูกค้าต้องการที่จะฟ้องหย่าสามีที่เป็นชาวต่างชาติ ด้วยเหตุผลที่อีกฝ่ายทิ้งร้างกันไปตามที่กฎหมายกำหนด

ซึ่งปกติก็จะไม่มีปัญหาอะไรในการตัดสินคดีนี้ของศาลเนื่องจากเรามีเอกสาร และหลักฐานครบถ้วน

แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ อีกฝ่ายไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยจึงต้องขอต่อศาลเพื่อออกหมายเรียกของศาลเพื่อให้อีกฝ่ายมาศาลไปยังที่อยู่ต่างประเทศนั้นๆ

เคสนี้จึงใช้เวลาในการส่งหมายข้ามประเทสเป็นเวลานาน

จนสุดท้ายก็สามารถส่งเอกสารศาลได้ และอีกฝ่ายรับหมายศาลเรียบร้อยแล้ว ถือว่ารับทราบคำฟ้องของโจทก์แล้ว

สุดท้ายคู่กรณีอีกฝ่ายไม่มาตามนัดศาล ศาลจึงมีคำสั่งให้สืบพยานโจทก์ฝ่ายเดียวและให้โจทก์ชนะคดี รวมถึงลูกค้าสามารถนำคำพิพากษาของศาลไปจดทะเบียนหย่าได้ด้วย

ต่อให้คู่กรณีอยู่ไกลแค่ไหน เราก็ส่งหมายศาลไปให้ได้ครับ

ยินดีให้บริการครับ