บันทึกคำให้การพยาน


คดีนี้มีพยานเป็นพนักงานบริษัทหลายคนที่เป็นชาวต่างชาติ แต่เพราะกระบวนการบ้านเรามันนานมาก กว่าจะได้ไปเป็นพยานที่ศาล ก็หมดระยะเวลาตามสัญญาที่จะต้องอยู่ในประเทศไทยแล้ว

บริษัท จึงต้องการให้ทนายความดำเนินการอัด คำให้การพร้อมลงลายมือชื่อรับรองแบบโนตารี เพื่อใช้ในชั้นศาลเป็นหลักฐายอย่างหนึ่ง และนอกจากนี้ยังเป็นการเตือนความจำไม่ให้ลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้นด้วย

อย่างไรก็ตาม การอัพเทปหรือคำให้การไว้ต่อให้น่าเชื่อถือแค่ไหน ก็มีน้ำหนักไม่เท่ากับเดินทางไปพูดเป็นพยานต่อศาลด้วยตัวเอง

ปีหน้าพยานชาวต่างชาติหลายคนจะบินกลับมาพร้อมไปเป็นพยานที่ศาลไทย

ยินดีให้บริการ