will

ภริยาไทยเพิ่งเเต่งงานกับสามี ซึ่งสามีก็มีครอบครัวในต่างประเทศมาก่อนแล้ว
เพื่อให้สามีสบายใจในการใช้ชีวิตคู่ในบั้นปลาย โดยปราศจากปัญหาเกี่ยวกับทรัพย์สิน จึงแนะนำให้สามีเค้าทำพินัยกรรมกับทนายความไว้
สุดท้ายสามีจึงตัดสินใจเข้าพบทนายความไทยและทำพินัยกรรมฉบับล่าสุดและฝากไว้กับทนายความ
ทางเราได้ทำพินัยกรรมสองภาษาให้กับชาวต่างชาติผู้เป็นสามีเรียบร้อยโดยครอบคลุมถึงทรัพย์สินในประเทศไทยและทรัพย์สินที่ต่างประเทศ
พร้อมแต่งตั้งให้ทางสำนักงานเป็นผู้จัดการมรดกต่อไปในอนาคต
ยินดีให้บริการครับ