Chinese businessman


นักธุรกิจชาวจีน ทำสัญญาแต่งตั้งตัวแทนดำเนินกิจการในประเทศไทย

ลูกความชาวจีนเคสนี้ หลังจากให้เราตรวจสอบทรัพย์สินและกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในประเทศไทยสำหรับชาวต่างชาติแล้ว

วันนี้ก็ได้ตัดสินใจให้เราช่วยทำ “สัญญาแต่งตั้งตัวแทน” ในการประกอบกิจการในประเทศไทย
ซึ่งมีอำนาจกระทำการแทนเกือบทุกอย่าง ยกเว้นเรื่องเกี่ยวกับเงิน

ทางเราก็ได้ร่างสัญญาสองภาษาไทย-อังกฤษ ให้ตรวจสอบจนเป็นอันเข้าใจกันก่อนจะลงชื่อและเริ่มดำเนินกิจการได้

ยินดีให้บริการครับ