Explanation


สัญญาซื้อขายบ้านโดยทนายความพร้อมอธิบายสัญญาอย่างละเอียด
เคสนี้ผมได้รับการติดต่อจากบริษัทนายหน้าชื่อดังในพัทยา ให้เข้ามาทำสัญญาจะซื้อจะขายบ้านและที่ดิน
จากนั้นจึงให้มาอธิบายสัญญาข้อต่างๆให้ทั้งคนซื้อและคนขายฟัง ในวันเซ็นสัญญา
ทั้งสองฝ่ายมีข้อสอบถามพอสมควรแต่เราก็ได้ชี้แจงไปตามข้อตกลงและข้อกฎหมายว่าเรื่องไหนสามารถตกลงกันได้เรื่องไหนไม่สามารถตกลงกันได้
และเรื่องที่ไม่ได้ตกลงกันไว้ทางกฎหมายจะมีผลอย่างไร
สุดท้ายทั้งสองฝ่ายสบายใจเจอลงชื่อในสัญญาจะซื้อจะขายบ้านและที่ดินพร้อมชำระเงินต่อหน้าทนายความ
ยินดีให้บริการครับ