Filing a Criminal Lawsuit

ยื่นฟ้องคดีอาญาต่อศาลโดยตรง ไม่ผ่านตำรวจ
คดีอาญาบางคดี เพื่อความสะดวกทนายความสามารถยืนฟ้องคดีต่อศาลโดยตรงได้โดยไม่ต้องไปแจ้งความหรือให้ตำรวจดำเนินคดีเท่านั้น
ทางเราให้คำแนะนำกับลูกค้าเสมอว่า เรื่องไหนควรผ่านตำรวจเรื่องไหนไปศาลโดยตรงได้เลย
คดีนี้ก็เช่นกัน เราพิจารณาแล้วว่าหลักฐานที่มีเพียงพอต่อการยื่นฟ้องศาลได้เลย ไม่ต้องให้ตำรวจสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมอีก
เพื่อความรวดเร็วเราจึงยื่นฟ้องศาลไปโดยตรง และเวลาไม่เกิน 2 เดือนก็จะได้เจอกับคู่กรณีในศาลแล้ว
ยินดีให้บริการ