foreigners


พาต่างชาติสืบพยานที่ศาล แต่จบด้วยการตกลงคืนเงิน

คดีนี้เป็นเรื่องการลงทุน ที่ชาวต่างชาตินำเงินที่เก็บมาทั้งชีวิตลงทุนอสังหาในเมืองพัทยา

ปรากฏว่าผู้พัฒนาโครงการจงใจผิดสัญญาและหอบเงินออกไปต่างประเทศ

จึงได้ให้ทนายความฟ้องร้องคดีต่อศาลจนตอนนี้ดำเนินคดีมาถึงวันสืบพยานแล้ว

สุดท้ายทางผู้พัฒนาโครงการเสนอผ่อนเงินที่ได้รับชำระมาแล้วทั้งหมดคือเป็นงวดงวด โดยขอต่อรองดอกเบี้ยลงมา

นักลงทุนชาวต่างชาติพอใจเคสนี้จึงจบได้โดยการทำสัญญากันที่ศาล