foreigners

พาต่างชาติสืบพยานที่ศาล แต่จบด้วยการตกลงคืนเงิน
คดีนี้เป็นเรื่องการลงทุน ที่ชาวต่างชาตินำเงินที่เก็บมาทั้งชีวิตลงทุนอสังหาในเมืองพัทยา
ปรากฏว่าผู้พัฒนาโครงการจงใจผิดสัญญาและหอบเงินออกไปต่างประเทศ
จึงได้ให้ทนายความฟ้องร้องคดีต่อศาลจนตอนนี้ดำเนินคดีมาถึงวันสืบพยานแล้ว
สุดท้ายทางผู้พัฒนาโครงการเสนอผ่อนเงินที่ได้รับชำระมาแล้วทั้งหมดคือเป็นงวดงวด โดยขอต่อรองดอกเบี้ยลงมา
นักลงทุนชาวต่างชาติพอใจเคสนี้จึงจบได้โดยการทำสัญญากันที่ศาล