Land Purchase


เป็นอีกหนึ่งงานด่วนที่ทางนายทุนต้องการจัดทำโครงการสร้างบ้านขาย แม้ว่านายทุนจะมีทีมนายหน้าประจำที่ทำสัญญาซื้อขายที่ดินให้อยู่แล้ว แต่รอบนี้อยากให้ทนายความช่วยตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะของคนขาย และปรับสัญญาให้ครอบคลุมมากขึ้นด้วย

ความท้าทายของงานนี้คือ ความด่วนที่ต้องทำทุกอย่างให้เสร็จภายในวันเดียว
แล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดี

ขอบคุณสำหรับความเชื่อใจครับ