Lease Agreement


ทำสัญญาเช่าให้ธุรกิจชาวรัสเซีย

นักธุรกิจรัสเซียจำนวน 3 คน เข้าร่วมหุ้นกันเปิดธุรกิจในประเทศไทย แต่ติดปัญหาเรื่องการหาเช่าสถานที่ เนื่องจากมีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับเจ้าของมาก่อน

เปิดธุรกิจรอบนี้จึงตัดสินใจให้ทนายความเป็นผู้ดูแล การเช่าสถานที่ตั้งแต่ต้นจนจบ ไม่ว่าจะเป็นการทำ Due diligence ของที่ดิน อาคาร รวมถึงตัวเจ้าของ

การต่อรองเงื่อนไขการเช่า การร่างสัญญาเช่า และการเซนต์สัญญา

แม้ว่าสถานที่เช่าที่เจอจะยังไม่มีเลขที่บ้านขณะเช่ากัน แต่ทั้งสองฝ่ายก็ไว้วางใจให้ทนายความดูแลต่อในการออกเลขที่บ้านให้

การเช่าสถานที่ผ่านไปด้วยดี ทางหุ้นส่วนรัสเซียจึงให้ทนายความดูแลธุรกิจในส่วนอื่นๆ ต่อไป
ยินดีให้ดูแลครับผม