Obtaining

รับใบอนุญาตจำหน่ายกัญชา
ลูกค้าชาวต่างชาติต้องการเปิดธุรกิจเกี่ยวกับกัญชาแบบถูกต้องตามกฎหมาย
ทางสำนักงานจึงได้ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอใบอนุญาตจำหน่ายกัญชาวันนี้ได้มารับใบอนุญาตเรียบร้อยแล้ว
ดีให้บริการครับต่อไปทางสำนักงานคงต้องเข้าไปปาร์ตี้ด้วยซะแล้ว