Provide legal advice

ให้คำปรึกษากฎหมายการซื้อทรัพย์สินในไทย
ชาวต่างชาติถูกเสนอให้ซื้อทรัพย์สินลงทุนในไทย แต่ไม่มั่นใจข้อกฎหมาย และทางปฏิบัติ
ได้นัดเข้ามาปรึกษากับทนายความ จนเข้าใจหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และสิทธิที่จะได้รับแล้ว
จึงตัดสินใจชลอการลงทุนไปก่อน
เราไม่ได้เข้ามาทำให้ดีลล่ม แต่เป็นการชี้แจ้งข้อกฎหมายและความจริง ให้ปาร์ตี้ได้ทราบเท่านั้น