representative


วันนี้ผมได้เป็นตัวแทนให้กับบริษัทรับเหมาชี้ดังในภาคตะวันออก เนื่องจากมีข่าวที่ไม่เป็นความจริงว่า ทางบริษัทได้ตกลงกับลูกบ้านคอนโดบางคนเพื่อทำการเสนอราคาที่สูงและมีเงินทอนให้ในลักษณะทุจริต คอรัปชั่น

ทางบริษัทฯ ต้องการชี้แจ้งจุดยืน ความจริงเพื่อแก้ชื่อเสียงและเอาผิดกับผู้ปล่อยข่าวนี้จนถึงที่สุด เพราะทำให้ลูกค้ารายอื่นเข้าใจผิดยกเลิกงานไปหลายงาน

ในการประการอย่างเป็นทางการ จึงตัดสินใจจ้างทนายความเข้าไปพูดแทนเพื่อที่จะได้ถูกต้องในข้อกฎหมายด้วย

นอกจากนี้เนื่องจากคออนโดนี้มีชาวต่างชาติอยู่มาก จึงได้ปราศรัยเป็นสองภาษาทั้งไทยและอังกฤษ

หลังจากทางทนายความได้เป็นตัวแทนชี้แจ้งแล้ว ลูกบ้านหลายคนก็เข้าใจว่าสิ่งที่ได้ยินมานั้นไม่เป็นความจริง

ยินดีให้บริการครับ