Resolve


จบปัญหาไม่ต้องฟ้อง

เรื่องนี้นักลงทุนต่างชาติมีปัญหากับผู้พัฒนาโครงการ เนื่องจากโครงการไม่ยอมจ่ายค่าตอบแทนตามที่ทำสัญญากันไว้ โดยอ้างว่ามีปัญหาจากโควิด

เนื่องจากมีการฟ้องร้องคดีคล้ายๆกันไปหลายเรื่องแล้ว ทางโครงการเห็นว่าการไปผ่านกระบวนการศาล ทำให้เสียค่าใช้จ่ายและเวลา

จึงเสนอข้อเสนอจ่ายเงินตามสัญญาให้

จบไวไม่ต้องขึ้นศาล