Russian family


พาครอบครัวชาวรัสเซียให้ปากคำต่อสถานพินิจ

คดีนี้เป็นเรื่องภายในครอบครัว ซึ่งมีกระบวนการก่อนขึ้นศาลศาลจะมีคำสั่งให้เด็กเด็กมาให้ปากคำที่สถานพินิจก่อน

เพราะว่าการสอบถามเด็กเด็กนั้นจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญไม่ถามแบบข่มขู่และให้ความสบายใจเด็กเด็กในการตอบคำถามไปตามความเป็นจริง

วันนี้จึงเป็นทั้งล่ามและทนายความในการพาครอบครัวชาวรัสเซียมาให้ปากคำก่อนจะขึ้นศาลในเดือนถัดไป

ยินดีให้บริการครับ