Sale Agreement

สัญญาขายทรัพย์สินของชาวต่างชาติ
เคสนี้เป็นการขายทรัพย์สินธรรมดา ไม่ได้มีเรื่องทะเลาะกับใคร แต่มันไม่ง่าย
เนื่องจากกรรมการบริษัทผู้มีอำนาจลงชื่อ อยู่ต่างประเทศและเป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถเดินทางเข้ามาประเทศไทยได้
เจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินรับรองเอกสารที่ได้ มีการรับรองลายเซนต์จากผู้ที่น่าเชื่อถือเท่านั้น
เคสนี้เราได้ประสานงาน จัดทำเอกสารที่น่าเชื่อถือพร้อมกับประสานงานทนายความในท้องที่ เพื่อให้มีการรับรองลายมือชื่อถึงที่โรงพยาบาล พร้อมกับนำเอกสารมาใช้ต่อในประเทศไทย
ไม่ว่าจะเป็น กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสำนักงานที่ดิน
แม้จะใช้เวลาดำเนินการหลายเดือน แต่สุดท้ายเอกสารก็เรียบร้อย
ยินดีที่ได้ช่วยเหลือครับ