statements

พาครอบครัวชาวรัสเซียให้ปากคำต่อสถานพินิจ
คดีนี้เป็นเรื่องภายในครอบครัว ซึ่งมีกระบวนการก่อนขึ้นศาลศาลจะมีคำสั่งให้เด็กเด็กมาให้ปากคำที่สถานพินิจก่อน
เพราะว่าการสอบถามเด็กเด็กนั้นจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญไม่ถามแบบข่มขู่และให้ความสบายใจเด็กเด็กในการตอบคำถามไปตามความเป็นจริง
วันนี้จึงเป็นทั้งล่ามและทนายความในการพาครอบครัวชาวรัสเซียมาให้ปากคำก่อนจะขึ้นศาลในเดือนถัดไป
ยินดีให้บริการครับ