Thai citizens


ดูแลลูกความคนไทย สืบพยานคดีลงทุน

ช่วงนี้คดีที่เกี่ยวกับการลงทุนเยอะมากๆทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ

วันนี้ได้ช่วยเหลือนักลงทุนชาวไทยที่เกษียณอายุก่อนเนื่องจากประสบความสำเร็จในการทำงานประจำและเป็นผู้เชี่ยวชาญการลงทุนในหลายหลายด้าน

ก่อนหน้านี้จึงตัดสินใจแบ่งพอร์ตการลงทุนมาลงทุนในธุรกิจหนึ่งในเมืองพัทยา
ต่อมาทางบริษัทได้ผิดสัญญาไม่จ่ายเงินการลงทุนตามสัญญาจึงให้ทนายดำเนินคดีต่อไป

ยินดีให้บริการครับ