Tag Archives: ผู้จัดการมรดก

จัดการมรดก

การจัดการมรดก โดยถูกต้องตามกฎหมายไม่ใช่เรื่องยากไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติก็ตาม ให้เริ่มต้นจากการเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น มรณะบัตร สำเนาบัตรประชาชน บัญชีเครือญาติ เป็นต้น