Visa คืออะไร วีซ่ามีกี่ประเภท

VISA Service

VISA คือ

Visa เรียกเป็นคำทางการภาษาไทยได้ว่า “การลงดวงตรา” มีความสำคัญคือการอนุญาตให้คนนึงสามารถเข้าหรืออาศัยในประเทศอื่นได้ โดยปกติแล้วประเทศหนึ่งจะไม่อนุญาตให้คนต่างประเทศ ที่ไม่ได้มีสัญชาติของประเทศนั้นมาอาศัยหรือเดินทางเข้าออกประเทศได้เสรี เพราะจะมีปัญหาด้านประชากร คุณภาพประชากร และอาจสร้างปัญหาระดับประเทศกระทบกับคนในประเทศได้

การที่จะได้รับ Visa ได้เราจะต้องมีหนังสือเดินทางหรือ passport เสียก่อน โดยปกติแล้วหน่วนงานที่รับผิดชอบจะประทับตรา Visa ลงใน passport ขอเราโดยระบุวันที่เราได้รับ Visa และ ระบุวันที่ Visa เราหมดอายุไว้ด้วย

ในแต่ละประเทศจึงต้องกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ เป็นระเบียบภายในประเทศนั้นๆ ว่าคุณลักษณะไหนที่จะอนุญาตให้คนต่างประเทศเข้ามาในประเทศของเราได้ และถ้าผ่านเงื่อนไขนั้นแล้วจะได้รับการอนุญาตหรือที่เรียกว่า “Visa” ที่คุ้นหู

การเดินทางไปต่างประเทศบางครั้งก็ ไม่จำเป็นต้องใช้ Visa ไม่ต้องดำเนินการขอ Visa ให้ยุ่งยาก อย่างเช่นการไปเที่ยวระยะสั้ตั้งแต่ 14 – 30 วัน เช่น กัมพูชา เมียนมา ฮ่องกง เกาหลี สิงคโปร์ ไต้หวัน มัลดีฟ เป็นต้น

VISA จะเกี่ยวข้องกับเราอยู่ 2 แบบ คือ VISA เพื่อเข้ามาและอาศัยในประเทศไทย และ VISA เพื่อให้เราเดินทางและไปอาศัยที่ต่างประเทศ

วีซ่า มีกี่ประเภท

วีซ่า หรือ Visa มีอยู่หลายประเภท ในที่นี้จะขอยกตัวอย่างวีซ่าที่มีการใช้ประจำในหลายประเทศ ได้แก่

วีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa) : เป็นวีซ่าสำหรับการเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศ ไม่อนุญาตให้ทำงาน โดยปกติจะมีระยะเวลาประมาณ 30 วัน ซึ่งเพียงพอต่อการท่องเที่ยวแบบทั่วไปแล้ว วีซ่าประเภทนี้จะใกล้ตัวเราทุกคน เวลาไปเที่ยวต่างประเทศ

วีซ่าผ่านทาง (Transit Visa) : เป็นวีซ่าระยะสั้นที่มีไว้เข้าประเทศ เพื่อรอเดินทางผ่านไปยังประเทศอื่นต่อไปเท่านั้น

วีซ่าแต่งงาน หรือ วีซ่าคู่สมรส (Marriage Visa) : เป็นวีซ่าที่ให้ชาวต่างชาติซึ่งมีฐานะเป็นสามีหรือภริยาตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ สามารถเดินทางเข้าออกและอาศัยอยู่ในประเทศได้เหมือนกันคนสัญชาตินั้นเลย เพราะต้องทำการดูแลคู่สมรส

วีซ่าคู่หมั้น (Fiancée Visa) : เป็นวีซ่าที่สามารถขอได้ ถ้ากำลังจะทำการแต่งงานหรือจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ เช่น กำลังจะไปจดทะเบียนสมรสกันที่ประเทศ A ก็ขอวีซ่าแบบนี้เพื่อเข้าประเทศไปก่อนได้ แต่วีซ่านี้จะมีระยะเวลาจำกัดที่บังคับให้จดทะเบียนสมรสกันต่อไป

วีซ่านักเรียน (Student Visa) : เป็นวีซ่าที่ให้คนที่ทำการเรียนในประเทศนั้นได้อาศัย เพื่อเรียนหนังสือ วิชาต่างๆ แต่ทั้งนี้ไม่ใช่ทุกการเรียน ทุกโรงเรียน จะสามารถขอวีซ่าแบบนี้ได้

วีซ่าอพยพ (Immigration Visa) : เป็นวีซ่า ที่ให้คนอพยพจากอันตราย ภาวะสงคราม หรือเงื่อนไขอื่นๆ เพื่อที่จะได้เข้ามาหลบภัยในประเทศ

วีซ่าเกษียณ (Retirement Visa) : เป็นวีซ่า ที่ออกให้กับคนที่อายุเยอะจนเกษียณจากการทำงานแล้ว โดยจะต้องแสดงรายได้ เงินเก็บ ที่เพียงพอต่อการดำรงชีพในประเทศนั้นๆ เพื่อแสดงจุดประสงค์ที่จะมาใช้ชีวิตบั้นปลายในประเทศ และไม่เป็นภาระของคนในประเทศ

ยังมีประเภทวีซ่าอีกมากมาย ในที่นี้ขอยกตัวอย่างพอสังเขป

วีซ่าแต่งงาน

Marriage Visa หรือ วีซ่าแต่งงาน เป็นอีกหนึ่งวีซ่าที่ได้รับความนิยมอย่างมาในการขอวีซ่าเพื่อเข้ามาอาศัยในประเทศไทย ทั้งนี้เนื่องจากขอได้ง่ายเพียง จดทะเบียนสมรสกับคนไทย เท่านั้น

วีซ่า แต่งงาน ได้รับความนิยม  เพราะเป็นวีซ่าที่มีระยะเวลาเป็นรายปี ไม่มีเงื่อนไขต้องอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป ไม่จำเป็นต้องไปซื้อคอร์สเรียนต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ในประเทศไทยยังชาวต่างชาติยังเป็นที่หมายตา ของสาวๆ คนไทยหลายคน และผู้หญิงไทยก็เป็นที่ต้องการของทำให้เกิดความต้องการในการสร้างครอบครัวในประเทศไทยมายาวนาน และต่อเนื่อง

เอกสารที่ต้องใช้

  • หนังสือเดือนทางตัวจริง และ สำเนา
  • หลักฐานการแต่งงาน รูปถ่าย
  • สมุดบัญชีธนาคาร
  • รูปถ่าย 2 นิ้ว
  • สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรสคนไทย
  • สำเนาบัตรประชาชนคู่สมรสคนไทย
  • สำเนาทะเบียนสมรส
  • สำเนาสูติบัตรบุตร (ถ้ามี)

VISA Thailand

การอยู่ในประเทศไทยของชาวต่างชาติจำเป็นจะต้องมี Visa ตลอดเวลา และห้ามไม่ให้ Visa หมดอายุลง ถ้าเกิดว่าขณะที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย Visa หมดอายุแล้วจะมีค่าปรับและถูกขับออกนอกประเทศได้ หรือที่เรียกว่า Overstay

กรณีที่มีการ overstay นานเป็นเวลาหลายวันชาวต่างชาติก็มีโอกาสที่จะถูกแบล็กลิสห้ามไม่ให้เข้าประเทศไทยอีกเลยก็ได้

ต่อวีซ่า

ต่ออายุวีซ่า / Visa Extension

การต่อวีซ่าไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากขอเพียงเราเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและไปดำเนินการต่อวีซ่าก่อนที่จะหมดอายุลง เอกสารที่จะต้องใช้ในการต่อวีซ่าแต่ละประเภทก็มีความแตกกต่างกัน อยู่ที่ประเภทของวีซ่าที่เราต้องการดำเนินการต่ออายุ

บริษัทฯ ของ เรามีบริการ ขอวีซ่า และต่ออายุวีซ่า ให้กับชาวต่างชาติทุกคน ไม่ว่าต้องการวีซ่าแบบไหน โดยเรามีประสบการณ์ทำงานด้านวีซ่ามามากกว่า 10 ปี เราอัพเดทหลักเกณฑ์ของหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองอยู่อย่างสม่ำเสมอ รับรองไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นอย่างแน่นอน

บริการ การยื่นขอวีซ่าเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อไปทำงานต่างประเทศ เพื่อไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศ

เรามีบริการ ช่วยจัดเตรียมเอกสาร วิเคราะห์ความเป็นไปได้ และยื่นเอกสารให้กับลูกค้าทุกคน คุณสามารถติดต่อเราเพื่อปรึกษาและดำเนินการขอวีซ่า หรือต่ออายุวีซ่าให้คุณได้ รวมถึงการเป็นตัวแทนรับมอบอำนาจไปติดต่อ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตาม

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อทนาย

ใส่ความเห็น