เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

 • บริษัท ดับเบิ้ลบ็อกซ์ จำกัด (ในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “สำนักงาน”) ขอขอบคุณที่ท่านได้ให้ความไว้วางใจในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสำนักงาน (https://pattayalawyers.co) ซึ่งทางสำนักงานได้ตระหนักถึงความสำคัญ ตลอดทั้งทุ่มเทในการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย มีการเฝ้าระวัง และตรวจสอบเว็บไซต์ให้มีความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพร้อมให้บริการสำหรับท่านตลอดไป


นโยบายความเป็นส่วนตัว

 • สำนักงานเป็นเจ้าของและเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์ https://champ-lawfirm.com  ผู้ที่ใช้งานเว็บไซต์ของสำนักงานต้องยอมรับข้อตกลง และเงื่อนไขต่างๆ ในการใช้งาน ซึ่งท่านมีหน้าที่ที่จะต้องอ่านโดยละเอียดก่อนเข้าใช้งาน การที่ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ จะถือว่าท่านได้ยอมรับข้อตกลง และเงื่อนไขต่าง ๆ ซึ่งมีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างสำนักงานกับท่าน หากท่านไม่ยอมรับในเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์สำนักงาน กรุณาอย่าเข้าใช้บริการเว็บไซต์นี้ ดังนั้นสำนักงานขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลอื่นที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสำนักงาน ดังนี้

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสำนักงาน

 • เมื่อเข้าถึงเว็บไซต์สำนักงานแล้ว ท่านสามารถค้นหาข้อมูลโปรโมชั่น ผลิตภัณฑ์และบริการ สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบอัตราต่างๆ และค่าธรรมเนียม และสามารถสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานได้ โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวท่านให้แก่สำนักงาน หากไม่ประสงค์ที่จะลงทะเบียนเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ ขอรับบริการข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม หรือขอรับการติดต่อกลับจากสำนักงาน เป็นต้น สำนักงานสามารถดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง และใช้ซอฟท์แวร์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของสำนักงานได้ เช่น จำนวนผู้เข้าใช้เว็บไซต์ ระยะเวลาที่ใช้งานในเว็บไซต์ การดูหน้าเว็บเพจต่าง ๆ และอื่น ๆ โดยสำนักงานจะใช้ข้อมูลเหล่านี้ เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงปรับปรุงบริการของสำนักงาน ให้ตรงกับต้องการของท่านได้ดีเหมาะสมยิ่งขึ้น

นโยบายคุกกี้

 • คุกกี้ (Cookie) คือไฟล์ข้อความขนาดเล็ก (Text File) ที่จะถูกติดตั้ง หรือบันทึกลงบนคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่านในขณะที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ คุกกี้ไม่ใช่โปรแกรมคอมพิวเตอร์และไม่เป็นอันตรายกับเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่าน สำนักงานใช้คุกกี้ และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน ซึ่งรวมไปถึงคุกกี้ของบุคคลที่สาม ที่มีการติดตามการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์สำนักงาน เพื่อช่วยให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้งานเว็บไซต์ และการปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์สำนักงานให้ดียิ่งขึ้น ผ่านการปรับปรุงเนื้อหาให้ตรงกับความชื่นชอบ การออกแบบขั้นตอนการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงฟีเจอร์สต่าง ๆ ทางโซเชียลมีเดีย เป็นต้น โดยคุกกี้สามารถแบ่งออกตามลักษณะของการใช้งาน ดังนี้
  1. คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies)
   คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้เป็นปกติ มีความปลอดภัย ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของเราได้อย่างปลอดภัย ทั้งนี้ คุกกี้ประเภทนี้ ไม่ต้องอาศัยความยินยอมจากผู้ขอใช้บริการ โดยเป็นคุกกี้ที่จำเป็นในการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ของสำนักงาน
  2. คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงานของเว็บไซต์ (Analytical/Performance Cookies)
   คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยจดจำและนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ตลอดจนช่วยให้ทราบถึงพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมมากขึ้น ช่วยเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของท่าน
  3. คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies)
   คุกกี้ประเภทนี้ใช้ในการจดจำตัวท่านโดยไม่ต้องให้ข้อมูลหรือตั้งค่าใหม่ทุกครั้งที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์ ซึ่งจะช่วยให้ใช้งานเว็บไซต์ได้สะดวก ตรงตามความต้องการใช้งานและเหมาะสมกับท่านยิ่งขึ้น เช่น ภาษา ขนาดของตัวอักษร เป็นต้น
  4. คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)
   คุกกี้ประเภทนี้จะบันทึกการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน หน้าเว็บที่ท่านได้เยี่ยมชม และลิงค์ที่ท่านเยี่ยมชม เพื่อให้สำนักงานสามารถวิเคราะห์และนำเสนอเนื้อหา ผลิตภัณฑ์และบริการ และ/หรือ โฆษณาที่เหมาะสมกับความสนใจของท่านได้ และสำนักงานยังอาจแชร์ข้อมูลนี้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
  5. คุกกี้โซเชียลมีเดีย (Social Media Cookies)
   คุกกี้ประเภทนี้ใช้สำหรับฟังก์ชั่นการกดไลค์ แชร์ ที่เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งจะมีการเปิดเผยข้อมูลนี้กับบุคคลที่สาม เช่น ผู้ให้บริการผ่านช่องทางสื่อสารออนไลน์ เพื่อนำเสนอ แนะนำ ติดต่อ และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ รวมถึง สิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมกับความสนใจของท่านมากที่สุด และวิเคราะห์ค้นหากลุ่มบุคคลที่มีลักษณะใกล้เคียงกับท่านเพื่อให้สำนักงานสามารถติดต่อกับบุคคลเหล่านั้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดต่อไป
  1.  

การใช้คุกกี้โดยบุคคลที่สาม (Third-Party Cookies)

 • เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้จัดการโดยบุคคลที่สาม เช่น เครือข่ายการโฆษณา ลักษณะการทำงานต่างๆ เช่น คลิปวิดีโอ แผนที่ และโซเชียลมีเดีย เป็นต้น ซึ่งคุกกี้เหล่านี้มักจะเป็นคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงาน หรือคุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย ลักษณะการใช้งานและการตั้งค่าจะเป็นไปตามคุกกี้ในข้อ 2 โดยท่านจะไม่สามารถเลือกตั้งค่าการใช้งานเฉพาะคุกกี้โดยบุคคลที่สามได้ในเว็บไซต์นี้ ท่านควรต้องศึกษานโยบายการใช้คุกกี้และนโยบายส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการที่บุคคลที่สามอาจนำข้อมูลของท่านไปใช้

การตั้งค่าและการปฏิเสธคุกกี้

 • ท่านสามารถเลือกปฏิเสธการทำงานของคุกกี้ได้ตามความต้องการของท่าน โดยการตั้งค่าในเว็บบราวเซอร์ (Web Browser) หรือการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของท่าน เพื่อระงับการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยคุกกี้ในอนาคต อย่างไรก็ตาม หากท่านตั้งค่าเว็บบราวเซอร์หรือค่าความเป็นส่วนตัวของท่านด้วยการปฏิเสธการทำงานของคุกกี้ทั้งหมด (รวมถึงคุกกี้ที่จำเป็นต่อการใช้งาน) ท่านอาจไม่สามารถใช้งานฟังก์ชั่นบางอย่างหรือทั้งหมดบนเว็บไซต์สำนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก www.allaboutcookies.org

ข้อมูลที่สำนักงานรวบรวมและเก็บรักษา

 • สำนักงานจะเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านเฉพาะข้อมูลที่จำเป็น เท่าที่จะทำให้การให้บริการของสำนักงานมีประสิทธิภาพและถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีที่สุด ตามหลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของสำนักงาน รวมถึงเป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ท่านได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ สร้างความมั่นใจ ไว้วางใจ ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย ช่วยแก้ปัญหาด้านคดีความ และทางด้านธุรกิจ

การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

 • สำนักงานตระหนักและให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
 • สำนักงานจะไม่นำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปเปิดเผยแก่บุคคลอื่น หรือองค์กรภายนอกต่าง ๆ เพื่อแสวงหาผลกำไรจากการขาย หรือแจกจ่ายข้อมูลส่วนตัวของท่านโดยเด็ดขาด ซึ่งข้อมูลส่วนตัวของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ
 •  

สำนักงานอาจเปิดเผยข้อมูลของท่าน เมื่อถูกร้องขอจากกรณี ต่อไปนี้

 • ปฏิบัติตามคำสั่งศาล หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานราชการ เมื่อได้รับการร้องขอเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาคดี หรือตามที่กฎหมายกำหนด ตามที่ท่านร้องขอและให้อำนาจกับสำนักงานในการเปิดเผยข้อมูล เพื่อประโยชน์ในคดีและการทำนิติกรรมของท่าน
 •  

วิธีการรักษาความปลอดภัยโดยทั่วไป

 • เทคโนโลยี Transport Layer Security (TLS) สำนักงานได้ใช้ Transport Layer Security (TLS) ซึ่งเป็น Internet Protocol ที่ใช้เข้ารหัสข้อมูลเพื่อความปลอดภัยของรับ-ส่งข้อมูล โดยเข้ารหัสด้วย Encryption Algorithm ที่มีความปลอดภัยสูง เพื่อเข้ารหัสข้อมูลที่ถูกส่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทำให้ผู้ที่ดักจับข้อมูลระหว่างทาง ไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ต่อได้ โดยสำนักงานได้ใช้ระบบการให้บริการออกใบอนุญาตและออกหนังสือรับรอง (Digital Certificate) ที่ออกโดยบริษัทที่มีมาตรฐานด้านระบบรักษาความปลอดภัยในระดับสากล
 • Data Encryption ข้อมูลที่มีความสำคัญมาก เช่น รหัสผ่านส่วนตัว (Password) จะผ่านกระบวนการเข้ารหัส โดยใช้ Algorithm ที่ซับซ้อนก่อนเก็บข้อมูลในระบบ
 • Firewall สำนักงานติดตั้ง Firewall หลายชั้น เพื่อป้องกันผู้ที่ไม่มีสิทธิหรือไม่ได้รับอนุญาต ไม่ให้สามารถเข้าถึงระบบ หรือเข้าถึงข้อมูลได้
 • Intrusion Detection เป็นซอฟแวร์ที่ใช้เพื่อตรวจสอบและแจ้งข้อความเตือนทันทีที่มีความผิดปกติเกิดขึ้นในระบบ เช่น มีผู้พยายามบุกรุก หรือเข้าสู่ระบบของสำนักงานโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • Anti-virus เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องของสำนักงาน ได้มีการติดตั้งซอฟแวร์ป้องกัน Virus ที่มีประสิทธิภาพสูงและได้รับการ Update อย่างสม่ำเสมอ
 •  


คำสงวนสิทธิ

 • สำนักงานได้จัดทำเว็บไซต์แห่งนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ด้านการให้บริการทางด้านกฎหมาย ของสำนักงาน อีกทั้งยังเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการเข้าใช้บริการต่าง ๆ ของสำนักงาน ทั้งนี้ สำนักงานไม่รับรองถึงความถูกต้อง และเป็นปัจจุบันของข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์นี้ และขอสงวนสิทธิในการแก้ไขปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ตราสัญลักษณ์สำนักงานและลิขสิทธิ์

 • สำนักงานกฎหมาย  Champ lawfirm เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ตราสัญลักษณ์ (Logo) เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน (Registered Trade Mark) รวมไปถึงสิ่งประกอบใดๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์ของสำนักงาน อาทิ บทความ รูปภาพ ข้อความ สัญลักษณ์ ภาพเคลื่อนไหว วีดีโอ กราฟฟิก อินโฟกราฟิก โมชั่นกราฟิก สื่อโฆษณา และงานออกแบบต่าง ๆ ซึ่งถือว่าได้รับการคุ้มครองทางกฎหมาย โดยห้ามมิให้ ทำซ้ำ คัดลอก ถ่ายสำเนา ดัดแปลง เผยแพร่ หรือกระทำการอื่นใด เพื่อการพาณิชย์หรือสาธารณะ เว้นแต่จะได้รับหนังสือยินยอมจากสำนักงาน และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของสำนักงานเป็นลายลักษณ์อักษร


ข้อมูลต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของสำนักงาน

 • สำนักงานได้ดำเนินการจัดทำและบริหารจัดการเว็บไซต์แห่งนี้ขึ้นในประเทศไทย ซึ่งจะถูกคุ้มครองและบังคับใช้ด้วยกฎหมายไทย ซึ่งมิได้รับรองว่าเว็บไซต์แห่งนี้เหมาะสมกับการใช้งานในประเทศอื่นๆ และท่านมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายของการใช้งานเว็บไซต์ในประเทศนั้นๆ สำนักงานขอสงวนสิทธิในการนำเสนอ ปรับปรุงและแก้ไขข้อมูล ซึ่งข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ ได้ถูกจัดทำขึ้น โดยมิได้มีจุดประสงค์ให้คำแนะนำหรือชี้แนะอย่างผู้เชี่ยวชาญ


การเชื่อมโยงเว็บไซต์ภายนอก

 • เว็บไซต์ของสำนักงานอาจจัดให้มีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นภายนอก ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของของบุคคลที่สาม ซึ่งมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับสำนักงาน อีกทั้งสำนักงานยังมิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบความถูกต้องของเว็บไซต์ภายนอกที่มีการเชื่อมต่อ และท่านต้องยอมรับกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่เกี่ยวข้องกับทางสำนักงานแต่อย่างใด ทั้งนี้สำนักงานจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจาก การบริการ เนื้อหาที่นำเสนอ การชำรุดบกพร่องของการผิดสัญญาที่อยู่บนเว็บไซต์ภายนอกที่มีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของสำนักงาน ดังนั้นท่านจึงมีหน้าที่อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการของเว็บไซต์นั้น ๆ ก่อนที่ท่านจะเข้าใช้บริการ ทั้งนี้ หากท่านพบข้อมูลที่ผิดกฎหมายปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ของสำนักงาน กรุณาแจ้งมายังที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ Email ตามรายละเอียดดังนี้ เพื่อที่สำนักงานจะได้ระงับหรือนำข้อมูลดังกล่าวออกจากระบบของสำนักงานต่อไป
 • ที่อยู่จัดส่งเอกสาร บริษัท ดับเบิ้ลบ็อกซ์ จำกัด  47/86 หมู่ 9 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทร. 065060622  E-mail: info@champ-lawfirm.com
 •  


การจำกัดความรับผิดชอบ

 • สำนักงานขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ค่าใช้จ่าย ความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากเว็บไซต์ของสำนักงานทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ซึ่งรวมไปถึงความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล ความล่าช้าในการถ่ายโอนข้อมูล ระยะเวลาในการเผยแพร่ข้อมูล เหตุขัดข้องหรืออุปสรรคของการเชื่อมต่อ ความผิดพลาดในการแสดงผล ความเสถียรของระบบ ไวรัสคอมพิวเตอร์ จากการใช้บริการเว็บไซต์ของสำนักงาน อีกทั้งการเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอื่นโดยผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานนั้นถือเป็นความเสี่ยงของท่าน ซึ่งความถูกต้องแม่นยำของเนื้อหา รูปแบบการนำเสนอ การถูกโจมตีจากไวรัสคอมพิวเตอร์ การถูกโจรกรรมข้อมูล การแสดงความคิดเห็น และการเชื่อมต่อใด ๆ นั้นไม่ได้รับการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการรับรองจากสำนักงานแต่อย่างใด


กฎหมายที่บังคับใช้

 • ข้อตกลงและเงื่อนไขในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้การบังคับใช้และตีความตามกฎหมายไทย